Daltononderwijs

“KBS Noorderpoort erkent dat ieder kind verschillend is en wil door het bevorderen van de zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid), het vermogen om te reflecteren en effectiviteit het beste in het kind naar boven halen.”

Wij zijn een officieel erkende Daltonschool. In april 2012 heeft een visitatiecommissie namens de
Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) onze school bezocht en ons de Daltonlicentie toegekend.
Het Daltononderwijs wordt vormgegeven vanuit zes pijlers:

– Zelfstandigheid
– Samenwerking
– Verantwoordelijkheid
– Reflectie
– Effectiviteit
– (Borging)

In maart 2015 is de zesde pijler ‘borging’ door de NDV op de achtergrond geplaatst. We vinden borging echter zeer belangrijk. Zo documenteren we onze ontwikkelingen in ons Daltonboek. Het Daltonboek is een “levendig” document, dat regelmatig bijgesteld wordt.

Het Daltonboek beschrijft: de visie, de huidige werkwijze, geplande ontwikkelpunten voor de komende jaren. Het Daltonboek is een beschrijving van wat we doen en wat we van plan zijn. Een visitatieverslag
is een reflectie van wat we doen. Meer informatie over het Daltononderwijs in haar algemeenheid vindt u op de website van de Nederlandse Dalton Vereniging.