Missie en Visie

Om invulling te kunnen geven aan de visie en missie zoals die door ons bestuur is opgesteld, hebben
wij als school onze eigen visie opgesteld onder de grote paraplu van stichting Initia. Deze visie bestaat uit enkele kernwaarden- en kwaliteiten die wij als scholen willen uitstralen en een gewaagd doel en een hoger doel waar we als school naar streven.

De verdere uitwerking van deze visie is te vinden in de schoolgids.