Team

Team Noorderpoort bestaat uit elf leerkrachten, twee leerkrachtondersteuners, een onderwijskundig teamleider, een directeur, een administratieve kracht, een conciërge en twee interieurverzorgers. Ons team wordt aangevuld door diverse bovenschoolse krachten, waaronder intern begeleiders, een ICT-specialist, een combinatiefunctionaris sport en een basisschoolcoach. Deze coach begeleidt de startende leerkrachten, maar ook de stagiaires die we een leerplek aanbieden op onze school.