Zorg

Onder zorg verstaan wij het verlenen van ondersteuning aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Dit kunnen leerlingen zijn die extra uitdaging of juist extra instructie nodig hebben. De zorg verandert voortdurend en is een complex geheel. Om duidelijk te maken op welke manier wij zorg verlenen en welke vormen van zorg wij kunnen bieden hebben wij een zorgplan geschreven.

Nieuwe IB-Structuur
Vanaf het schooljaar 2017-2018 worden de leerkrachten binnen Initia niet meer ondersteund door één intern begeleider per school, maar wordt er gewerkt vanuit leerlagen. Iedere leerlaag binnen Stichting Initia heeft een eigen intern begeleider. De intern begeleiders komen zo op alle scholen. Met deze werkwijze willen we nog meer van elkaars kwaliteiten gebruik maken en ‘good practice’ van een school met andere scholen delen.

De IB-structuur ziet er als volgt uit voor alle scholen van Initia: 

– Groepen 1-2-3, begeleid door Rayette Willemsen en Monique van der Schoot
– Groepen 4-5, begeleid door Milou Hofland
– Groepen 6-7, begeleid door Ingrid van Loon
– Groep 8, begeleid door Anja Bruers

Mocht u zorgen hebben rondom uw kind, dan blijft de eerste stap om deze te delen met de betreffende leerkracht. Deze zal, indien nodig, contact opnemen met de intern begeleider.