Buiten- en tussenschoolse opvang

Overblijven
Kinderstralen organiseert het overblijven op onze school. U kunt uw kind inschrijven via https://mijn.kinderstralen.nl/lunchen-op-school/school/kbs-noorderpoort
Om uw kind eenvoudig aan- of af te melden voor het overblijven kunt u gebruik maken van de app. Informatie over het downloaden van de app vindt u via bovenstaande link.
Kijk ook eens op de website van Kinderstralen: www.kinderstralen.nl.

Voor- en naschoolse opvang
De Tovertuin verzorgt op maandag t/m donderdag voor- en naschoolse opvang op onze school.
Voor informatie bel: 06 – 42 78 69 26 of bezoek de website: www.detovertuindongen.nl