Oudervereniging

Wat is een oudervereniging en wat doet een oudervereniging?
De oudervereninging (OV) is er om de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, behartigt de OV de belangen van de ouders van de Noorderpoort en vergroot daarmee de betrokkenheid van de ouders bij de school.

Verder besteedt de OV tijd en aandacht aan het bedenken, ondersteunen, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Ideeën en opmerkingen van ouders worden via de OV kenbaar gemaakt zodat deze meegenomen kunnen worden in de activiteiten.

Enkele voorbeelden van de activiteiten welke mede door de OV worden georganiseerd zijn: Carnaval, het paasfeest, verschillende sporttoernooien, de avondvierdaagse, de schoolreis, het eindfeest, het sinterklaasfeest en de kerstviering.

Deze activiteiten worden voor een groot deel betaald van de ouderbijdrage die ook door de oudervereniging wordt geïnd.

Bestuur van de oudervereniging.
Het bestuur bestaat momenteel uit:
– Ilse van Troost (voorzitter)
– Anco Geppaart (penningmeester)
– Petra van Draanen (secretaris)

Het bestuur wordt bijgestaan door diverse ouders met kinderen in zowel de onderbouw als de bovenbouw.

Vergaderingen van de oudervereniging.
Eens per maand vergadert de oudervereniging. Deze vergaderingen zijn openbaar en de data van deze  bijeenkomsten staan vermeld in de jaarkalender op deze site. De OV-vergaderingen zijn openbaar; u bent van harte welkom.

Onderstaand de data waarop de OV-vergaderingen plaatsvinden voor het schooljaar 2019-2020:

  • Maandag 2 december, 20:30 uur
  • Dinsdag 14 januari, 20:30 uur
  • Maandag 17 februari, 20:30 uur
  • Dinsdag 31 maart, 20:30 uur
  • Maandag 11 mei, 20:30 uur
  • Dinsdag 16 juni, 20:30 uur

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het de OV weten via: ovkbsnoorderpoort@gmail.com