Peuterspeelgroep de Ottertjes

Op kbs Noorderpoort is Peuterspeelgroep de Ottertjes actief. Deze Peuterspeelgroep is toegankelijk voor kinderen vanaf 2 1/2 jaar tot 4 jaar en is bedoeld om kinderen al te leren kennen in hun ontwikkeling voor ze daadwerkelijk naar de basisschool gaan.

Een unieke gelegenheid in de wijk de Biezen om in die voorschoolse periode al te wennen aan de gang naar school, heerlijk te spelen in de schoolse thema’s en vast te wennen aan schoolritme, schoolomgeving, de vriendjes en vriendinnetjes waarmee je wellicht ook later dezelfde school bezoekt.

De samenwerking tussen de kleuterleidster van de Noorderpoort en de pedagogisch medewerkster van de Ottertjes verlaagt de drempel en zorgt al voor afstemming waar mogelijk.

Wilt u meer weten over de Ottertjes maak gerust een afspraak op peuterspeelgroep@gmail.com of lees wat verder over pedagogisch beleid, visie e.d. , hieronder te vinden.

Informatieboekje Peuterspeelgroep de Ottertjes 

Pedagogisch beleid 

Beleidsplan Veiligheid en gezondheid

Protocol interne en externe klachten behandeling