Snel naar:

Nieuwe ouders en leerlingen

Bent u nieuwsgierig geworden naar de sfeer op Noorderpoort? Kom gerust eens binnen wandelen of maak een afspraak met onze directeur:

Welkom!

Welkom op onze website! De site wordt op dit moment verder ontwikkeld. We hopen dat u regelmatig terugkomt om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws uit onze school.

KBS Noorderpoort is een (kleine) basisschool voor daltononderwijs in Dongen. In onze school vindt u ook peuterspeelgroep De Ottertjes, hier kunnen jonge kinderen ontdekken, het schoolse leven wat leren kennen en zich verder al spelend ontwikkelen. Onze school werkt vanuit de visie dat school, ouders en kinderen samen een onderwijsdriehoek vormen. We hebben elkaar nodig om tot effectief onderwijs in een prettige en veilige omgeving te komen.
Onze school is laagdrempelig. U bent van harte welkom om met leerkrachten van gedachten te wisselen over uw kind. Met vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij ons team. Dit geldt natuurlijk ook voor uw kind! Andersom zijn wij als team ook open naar u. We houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en nodigen u steeds uit hierin mee te denken.

Ieder kind is verschillend. Door het werken aan de 5 Daltonpijlers willen we het beste in ieder kind naar boven halen. De 5 pijlers zijn: zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid), het vermogen om te reflecteren en effectiviteit. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van de talenten van ieder kind. Dit kan op allerlei gebieden zijn. Tijdens het Talentuur wordt gewerkt aan uiteenlopende talenten. Bovendien kan uw kind in overleg met de leerkracht extra uitdaging krijgen tijdens Questlessen.